Ujësjelles Kanalizime Sh.a Durrës njofton klientët e saj se fatura e konsumit mujor si dhe faturat e parapambetura mund të paguhen në të gjitha pikat e Unionnet - Western Union në të gjithe vendin.

Ky shërbim ju mundëson:

a. Orari i veprimeve, e Hënë - e Dielë, 08:00 - 20:00
b. Informim mbi vlerën e detyrimit
c. Dokumentim i pagesës dhe kalim i pagesës në kohe reale në sistemin e UKD

Rikujtojmë se faturat e ujit të pijshëm mund të paguhen edhe pranë arkave të UKD-së, zyrave të Postës Shqiptare, si dhe në çdo degë të bankave të nivelit të dytë.