VTEM skitter

Kush jemi ne?

Impianti i Përpunimit të Ujrave të Ndotura
VTEM skitter

Qëllimi i punës sonë!

Të ofrojmë një trajtim cilësor të ujrave të ndotura duke mbajtur larg ndotjen
VTEM skitter

Çfarë e mirë vjen nga puna jonë?

Një bregdet i pastër për ju, ne dhe fëmijët tanë
VTEM skitter

Si arrihet kjo?

Falë një pune të palodhur 24/7 ditë të javës nga një staf i specializuar
VTEM skitter

Jep ndihmën tënde!

Kontribo me pagesat e faturave të ujit
VTEM skitter

 

Linja e Trajtimit të Ujit të Ndotur

Uji i cili hyn ne impiant ne stacionin e pranimit do ti nenshtrohet fillimisht nje pastrimi mekanik tek grilat te cilat do te largojne mbetjet e ngurta te sjella nga tubacionet e kanalizimeve.Me ane te pompave ai do pompohet tek njesia pasardhese ajo e paratrajtimit per tu nenshtruar proceseve te tjera.Para-trajtimi përbëhet nga 2 linja të trajtimit mekanik, grilat e imëta automatike dhe shiriti transportues për largimin e mbeturinave...

Lexo më shumë

Linja e Trajtimit të Llumit

Proçesi i aktivizimit të Ilumit është një metodë biologjike e trajtimit të ujërave të ndotura e cila performohet nga një bashkim i përzier i mikroorganizmave në një mjedis ujor ajror. Objektivi i përgjithshëm i proçesit të aktivizimit të Ilumit është heqja e subtancave të cilat kanë një kërkesë për oksigjenin nga sistemi. Kjo është kryer nga reagimet metabolike të mikroorganizmave, ndarja dhe sistemimi i trupave të ngurtë të Ilumit aktiv për të krijuar një cilësi të pranueshme të rrymës...

Lexo më shumë

Linja e përfitimit të biogazit

Teprica e llumit (surplus activated sludge) SAS e larguar nga proçesi i trajtimit për të mbajtur raportin e biomases me ushqimin të siguruara nga balanca e ujërave të ndotura, pompohet në fazën e trashjes(Trashimit). Ky llum procesohet në depozitat e tretjes anaerobike në të cilat mikroorganizmat shkatërrojnë materialin biodegjenerues në mungesë të oksigjenit, duke nxjerrë sasi të konsiderueshme të gazit biologjik...

Lexo më shumë

 

Virtual Tour