Faturat e ujit të pijshëm mund të paguhen vetëm pranë arkave të UKD-së, zyrave të Postës Shqiptare, ose në çdo degë të bankave të nivelit të dytë.

Fatura mund të paguhet në çdo bankë, në këta numra llogarie

#Banka
Numri i llogarisë bankare
1. Raiffeisen Bank 0200000505
2. Credins Bank 00000010517
3. Procredit Bank 20-062925-00-01
4. B.K.T 404000542
5. NBG 11907710000015
6. Intesa San Paolo 52000930701
7. Union 120101683030117
8. Tirana Bank 0300-300038-100
9. Alpha AL62902122170211230005493096
10. Credite Agicole AL19210120990000000000197247
11. Banka Popullore 00000039507

 

Ujësjellës Kanalizime Sh.a Durrës njofton klientët e saj se fatura e konsumit mujor si dhe faturat e parapambetura mund të paguhen në të gjitha pikat e Unionnet - Western Union në të gjithe vendin.
Ky shërbim ju mundëson:

  • Orari i veprimeve, e Hënë - e Dielë, 08:00 - 20:00
  • Informim mbi vlerën e detyrimit (në rast mospasje të faturës)
  • Dokumentim i pagesës
  • Kalim i pagesës në kohe reale në sistemin e UKD Sh.a

 

Konsumatorë në zonën e fshatit mos paguani faturat e ujit me lekë në dorë tek faturistët e këtyre zonave.

Konsumatorë: Në rast mospagimi të faturës brenda datës 28 të muajit passardhës, do t'ju ndërpritet shërbimi i furnizimit me ujë dhe kanalizime nga UKD sha. Në rast rilidhje në mënyrë abuzive do të ndiqen procedurat ligjore, në bashkëpunim me organet përkatëse.