VTEM skitter

Mos e shpërdoro ujin

Uji është jetë
VTEM skitter

Uji është burimi më i vyer

Nëse ekziston mrekulli në këtë planet, ai është uji
VTEM skitter

Uji është jetë

Ruajeni atë

Arkëtimet totale 6-mujori i parë 2015

Rriten arkëtimet në 6-mujorin e parë, 69 milion lekë ose 20 % më shumë se viti i kaluar. Ujësjellës Kanalizime sh.a Durrës ka përmirësuar treguesit financiare në 6 muajt e parë të këtij viti krahasuar me vitin 2013 dhe 2014.Totali i arkëtimeve gjatë këtij 6-mujori të vitit 2015 është rreth 422 milion lekë nga të gjitha shërbimet e ofruara, për vitin 2014 është 353 milion dhe për vitin 2013 vlera e arkëtuar 297 milion lek. Krahasuar me vitin 2013 janë arkëtuar 126 milion lek ose 46%.

Arkëtimet totale 2012 - 2014

Arkëtimet kanë pësuar rritje edhe në total duke nisur nga fundi i vitit 2013 dhe në vazhdim. Për vitin 2013 niveli i arkëtimeve është 689 milion lek, ndërsa për vitin 2014 është 795 milion lekë duke shënuar rritje me 106 milion lek ose 15 % më shumë.

Arkëtimi nga debitorët

Gjate vitit 2014 janë nënshkruar 2671 aktmarrëveshje në total për të shlyerjen me këste të detyrimit të akumuluar ndër vite nga faturat, ndërsa numri total i tyre deri sot është 5088. Pritshmëritë për vitin 2015 dhe në vazhdim do të jenë më të larta.

 

Tarifa dhe Shërbime

Tarifat dhe shërbimet për furnizimin me ujë të pijshëm dhe shërbimin e largimit të ujrave të ndotura

Lexo më shumë
 

Mënyrat e Pagesës

Ju mund te paguani faturen tuaj tek bankat e nivelit të dyte, postë, Unioni Financiar ose në arkat e UKD-së

Lexo më shumë
 

Oraret e furnizimit

Informacion për oraret e furnizimit me ujë sipas zonave përkatëse në qarkun e Durrësit

Lexo më shumë
 

Shërbimi ndaj Klientit

Duke u shërbyer konsumatorëve tanë ne rritemi profesionalisht, duke u rritur ne u shërbejmë atyre edhe më mirë

Lexo më shumë

Projekte

 • Rrjet i ri për zonën e Kënetës

  Ujësjellës Kanalizime Durrës përfundon investimin për përmirësimin e furnizimit me ujë të pijshëm të zonës së lagjes nr 18 në rrugën kryesore...

  Investimi te ish reparti i Marinës

  Ujësjellës Kanalizime sh.a Durrës pritet të marrë shumë shpejt në dorëzim investimin për furnizimin me ujë të pijshëm të zonës tek ish reparti i...
 • Leximi elektronik i matësave

  Për të realizuar hedhjen e të dhënave të përmendura më sipër sipas koordinantave përkatëse , shoqëria ka tenderuar pajisjet elektronike PDA që...

  Azhornimi i rrjetit

  Paralelisht me azhornimin e klientit, UKD po realizon edhe azhornimin e rrjetit ekzistues të furnizimit me ujë të pijshëm për të gjtihë zonën që...

Lajme